Kjøp ny Ford nå før WLTP avgiftsøkning

2018-05-30T11:51:38+02:00

I september 2017 ble en ny offisiell, standardisert testprosedyre for drivstofforbruk, kalt Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP), innført i Europa. I forhold til dagens måte å beregne engangsavgiften på betyr det de fleste biler vil få en økt avgift - og derved en betydelig prisøking. Du kan fortsatt få kjøpt bilene til "gammel pris". Kom innom og hør hva du kan spare på å kjø [...]